September

Trådens residens: Alice Hultdin


Alice Hultdin är hantverksbaserad designer och socialantropolog med bakgrund i slöjd. I sin konstnärliga praktik förenar hon perspektiv av design, kulturarv och hållbarhet – främst utifrån posthumanistiska perspektiv.  Under denna residensperiod önskar Alice utveckla vad hon valt att kalla ‘Slöjd för more than humans’. Projektet utforskar slöjd som verktyg för att bemöta samtida - och framtida utmaningar inom hållbar ekologisk utveckling och biologisk mångfald, där innebörden av bruksobjekt får en ny mening som inte längre bara rör människan. I mötet mellan material och olika tekniker inom trådslöjd, form och rum, och inte minst med invånare i bred bemärkelse, utforskar projektet bruksobjekt som gynnar fler arter än människan, och där människans roll främst är att slöjda dessa verk, betrakta och vårda verken.
Ett projekt initierat av

Med stöd från