AiC (Artist in Coexistence) är en plattform och ett residens på Orust för konstnärligt utforskande av relationer och samexistens mellan allt levande utifrån ett posthumanistiskt perspektiv.

Aktuellt program
︎︎︎


30/9

Samtal – Relationella praktiker (GIBCA Extended)

Med residenskonstnär Alice Hultdin. Kl. 14–16. Det finns fika!


18/11

Samtal – Relationella praktiker (GIBCA Extended)

Panelsamtal med Delal Seker, Thomas Laurien och Alice Hultdin
November

Rickard Fredborg

Rickard Fredborg är verksam som konstnär och koreograf. Hans huvudsakliga intresse ligger i hur rörelse och närvaro kan nyansera självbilden, förstärka tillhörigheten och gräva fram underliggande medvetanden som vilar bortom den konceptuella verkligheten.

Rickard är en upplevelsekonstnär som med hjälp av rörelse och meditationspraktiker vill rikta uppmärksamheten till den fenomenologiska upplevelsen av att vara och att finnas. Med syftet att komma i närmare kontakt med det magiska, det mystiska och det gudomliga i och runtomkring oss.

Under residenset kommer Rickard specifikt att utforska hur vår omgivning understödd av text, ljud och rörelse kan influera våra sinnen och kroppar för att utforska medvetandet och det kreativa samspel som spontant uppstår i mötet mellan människor och och mer än människor.

Residenset är ett samarbete mellan AiC och Rum för Dans.
Ett projekt initierat av

Med stöd från