Uppvaknandet / The awakening

Anna Jurkiewicz


Anna är en transdisciplinär konstnär från Polen baserad i Graz, Österrike, som arbetar med ljud, video, röst och skrivande. Anna är engagerad i konstnärlig forskning kring icke-mänskliga tidslinjer, arkitekturer och interaktioner i olika sammanhang. Vissa projekt fokuserar på karstlandskap som skapats av vatten genom djupgående processer av upplösning och sedimentering. Andra är inriktade på relationer mellan flera arter som skapar utrymme och livsmiljöer.

Hos AiC kommer Anna främst att fokusera på mesofaunans liv (hoppstjärtar, kvalster, etc) i jord, mossa, skogsförna, kustområden och på sötvattenytor. Anna undersöker deras unika relation till vatten genom icke-invasiva observationer på plats och fördjupar sin förståelse genom kritisk läsning av vetenskapligt producerad kunskap. Residenset kommer att resultera i insamling av material för nya verk, inklusive skrivande, ljudkonst och video.Anna is a transdisciplinary artist from Poland based in Graz, Austria, working with sound, video, voice and writing. Her artistic practice often comes with the intention of developing, strengthening and promoting interspecies empathy. She engages in artistic research around non-human timelines, architectures and interactions in various locations and contexts. Some of her projects focus on karst landscapes created by water through deep-time processes of dissolution and sedimentation. Others are centered on multispecies, emergent relations that produce space and habitats.

At AiC Anna will focus mostly on the life of mesofauna (springtails, mites, etc) in soil, moss, forest litter, coastal area and on sweet water surfaces. Anna research their unique relationship with water through non-invasive on-site observation, deepening her understanding through critical reading of scientifically produced knowledge. The residency will result in gathering material for new works including writing, sound art and video.

The project is supported by the Adam Mickiewicz Institute, www.iam.pl.
Ett projekt initierat av

Med stöd från