Nedbrytningen / The decomposition

Christoph Matt


Christoph är en österrikisk ekosocial designer baserad i Reykjavik och Wien. Han grundade Studio Matt, en prisbelönt byrå för miljö- och samhällsmedveten design som arbetar med omtanke för planeten jorden, det mänskliga och det mer-än-mänskliga. Han arbetar som en tvärvetenskaplig facilitator med en mångsidig bakgrund inom design, hållbarhet, bildkonst och posthumanism. I sitt forskningsarbete fokuserar han på hur man kan bygga relationer mellan natur och människa med hjälp av deltagande designmetoder och konstnärlig praktik.

Under hösten kommer Christoph att ta med sig sitt Nature Design Laboratory (NDL) till Orust och AiC. Med NDL vill han sammanföra individer från när och fjärran i platsspecifika konstnärliga och vetenskapliga utforskanden, där de medverkande själva kan bli aktiva, reflektera individuellt och i grupp över relationer mellan natur och människa och gemensamt förstå större ekologiska sammanhang på Orust och i Bohuslän.Christoph is an Austrian eco-social designer based between Reykjavik and Vienna. He founded Studio Matt, an award-winning bureau for environmentally and socially conscious design, working thoughtfully for planet earth, the human and more-than-human. He works as an interdisciplinary facilitator with a diverse background in design, sustainability, visual arts, and posthumanism. As a design researcher he focuses on how to build relations of nature and humans with participatory design methods and artistic practice.

Christoph will take his Nature Design Laboratory (NDL) to Orust and AiC. With NDL he aims to bring together individuals from near and far in site-specific artistic and scientific explorations, where the participants are able to become active themselves, reflect individually and in groups on nature–human relationships and jointly understand larger ecological contexts in Orust and Bohuslän.
Ett projekt initierat av

Med stöd från