Augusti

Residens: Giga Tsikarishvili


Vår första ”Artist in Coexistence” i residens på Åsen är Giga Tsikarishvili. Välkommen till Orust i augusti!

Giga Tsikarishvili är en mångdisciplinär konstnär, designer och arkitekt baserad i Göteborg och Tbilisi, Georgien. I sitt arbete utforskar han kritiskt det invecklade sambandet mellan mänsklighet och (post)natur. Han är angelägen om att hitta lekfulla sätt att lägga märke till, möta och anpassa sig till den mer-än-mänskliga världen – och betraktar detta som en kritisk handling för att återupprätta och stärka banden mellan naturliga, sociala och politiska ekologier i rådande utmanande tider. Genom konstnärlig praktik strävar han efter att nå både etik och glädje som leder till att återföreställa mer livskraftiga framtidsscenarier, på lika villkor.

Vi ser fram emot att ta del av arbetet på Åsen och att dela berättelserna vidare till dig!
Ett projekt initierat av

Med stöd från