Vilan / The hibernation

Jue Yang


Jue Yang är konstnär, filmskapare och författare och bor i Rotterdam. Innan hon flyttade till Nederländerna studerade Jue geografi och arkitektur och arbetade som teknolog i USA. Under den perioden deltog hon i workshops i pjässkrivande, regi och dramaturgi i New York City och producerade egna pjäser. I Rotterdam avslutade hon sin master i linsbaserade medier vid Piet Zwart Institute där hon började göra film.

Under vinterresidenset på AiC kommer Jue att utforska metoder för att lyssna till tystnad. Genom promenader i det omgivande landskapet, ligga ner i mossa/snö, stå stilla under en gren, lägga öronen mot trädstammarna... Hur andas vinden? Hur suckar skogen? Hur levererar havet ordlösa meddelanden? Vila, lyssna, andas, belysa, vara tillsammans med det som finns där - fångat i ljud- och videoinspelningar, textfragment och vävprover - ska det bli trådarna i kortfilmen "How does the wind breathe".Jue Yang is an artist, filmmaker and writer living in Rotterdam. Before moving to the Netherlands, Jue studied Geography and Architecture and worked as a technologist in the US. During that period, she participated in playwriting, directing and dramaturgy workshops across New York City and self-produced plays. In Rotterdam, she finished her Master’s in Lens-based Media at the Piet Zwart Institute where she started making films.

During the winter residency at AiC Jue will explore practices of listening to silence. Through walks in the surrounding landscape, lying down among the moss/snow, standing still under a branch, putting ears to tree trunks... How does the wind breathe? How does the forest sigh? How does the sea deliver wordless messages? Rest, listen, breathe, light, be together with what’s there – captured in sound and video recordings, text fragments and weaving samples – these will be the threads in the short film "How does the wind breathe".

Ett projekt initierat av

Med stöd från