16 maj 

Relationella praktiker #3


Välkomna till en kväll med konstnärssamtal och fika med Åsen, där residenskonstnär Anna Jurkiewicz delar med sig av sitt pågående arbete!

Kartläggning av mjuka kroppar
Som avslutning på min kreativa vistelse som Artist-in-Coexistence på Åsen har jag nöjet att bjuda in alla intresserade att tillbringa en kväll med att uppmärksamma lager av annat-än-mänskligt liv som våra sinnen vanligtvis ignorerar. Hoppstjärtar rör sig på olika sätt i utkanten av vår uppfattning, på samma sätt som vi rör oss i utkanten av deras uppfattning. I min konstnärliga praktik ingår att flytta uppmärksamheten till andra kroppars koreografier i olika tidslinjer och skalor. Mitt residens på Orust har ägnats åt att kartlägga hoppstjärtarnas liv i olika mikromiljöer och jag har gjort många spännande observationer som jag gärna vill dela med mig av till er. Evenemanget kommer att innehålla inslag av konstnärssamtal, sinnlig promenad, fältstudier och filmvisning.
– Anna Jurkiewicz

När: Torsdag 16/5 kl.17–19
Var: Åsen/AiC, Buavägen 311, Henån/Orust

Begränsat antal platser, anmäl ditt intresse genom att skicka ett DM på Instagram eller mail till aic.orust@gmail.com. Väl mött!Relational Practices #3


Welcome to an evening of artist talk and fika at Åsen, where artist-in-residence Anna Jurkiewicz shares her ongoing work!

Soft-Bodied Mapping
For closing my creative stay as Artist-in-Coexistence at Åsen, I have the pleasure to invite anyone interested to spend an evening attuning to layers of other-than-human life which our senses usually ignore. Springtails move in different ways on the margins of our perception, as we dwell on the margins of their perception, respectively. My artistic practice includes shifting attention to the choreographies of other bodies in different timelines and scales. My residency on Orust was dedicated to mapping the lives of springtails in different microenvironments and I have had many exciting observations which I would love to share with you. The event will include elements of artist talk, sensory walk, field observations and video screening.
– Anna Jurkiewicz

When? Thursday 16/5 at 17–19
Where? Åsen/AiC, Buavägen 311, Henån/Orust

Limited number of places, register your interest by sending a DM on Instagram or email to aic.orust@gmail.com. Welcome!
Ett projekt initierat av

Med stöd från