Artist in Coexistence (AiC) är en plattform och ett residens på Orust för konstnärligt utforskande av relationer och samexistens mellan allt levande utifrån ett posthumanistiskt perspektiv. Genom okonventionella metoder och infallsvinklar vill vi ge enskilda konstnärer, kreatörer och forskare tid och rum för utveckling och förnyelse. AiC-plattformen kan ses som en miniatyr av världen, där den lilla lokala platsen får stå modell för ett större globalt sammanhang. I ett system där människans relation till allt annat levande är ur led och AiC blir en testlabb för hur människan med konsten som verktyg kliver ned från sin piedestal för att återupprätta en hållbar samexistens.

Ett projekt initierat av

Med stöd från