Artist in Coexistence (AiC) är en plattform och ett residens på Orust för konstnärligt utforskande av relationer och samexistens mellan allt levande utifrån ett posthumanistiskt perspektiv. Genom okonventionella metoder och infallsvinklar vill vi ge enskilda konstnärer, kreatörer och forskare tid och rum för utveckling och förnyelse. AiC-plattformen kan ses som en miniatyr av världen, där den lilla lokala platsen får stå modell för ett större globalt sammanhang. I ett system där människans relation till allt annat levande är ur led och AiC blir en testlabb för hur människan med konsten som verktyg kliver ned från sin piedestal för att återupprätta en hållbar samexistens.Vad innebär ett residens hos AiC?
Ett residens hos AiC innebär att du (enskild konstnär eller en duo) arbetar i nära relation till platsen och i ett utforskande samarbete med mer-än-människa på platsen. Du som konstnär skall vara nyfiken på hur ett posthumanistiskt perspektiv kan berika din egna konstnärliga praktik men också på hur ditt arbete kan bidra till förändring i riktning mot en hållbar planetär samexistens.

Residenset har några förväntningar på dig:
  • Att du delger bitar ur din process/arbete genom exempelvis ett publikt konstnärssamtal eller en workshop med inbjudna deltagare
  • Att vi får berätta om dig och ditt arbete i våra kommunikationskanaler 

Hur går en ansökan till?
Du ansöker genom att skicka in din intresseanmälan via mail. Konstnärer från alla olika konstformer och konstnärliga uttryck är välkomna att söka.

Ansökan för 2023 är stängd.
Det finns fyra residensperioder hos AiC, en per årstid:

Vår – början
Sommar – vibrerandet
Höst – förändringen
Vinter – vilan

Utöver dessa perioder av residens i egen regi hyr vi också ut vår ateljé och verkstad till samverkansparter som vill förlägga residens hos oss.

Hur väljs deltagare ut?
Arbetsgruppen och tidigare residensperson väljer tillsammans ut den ansökan som är bäst lämpad för aktuell residensperiod. Besked mailas ut.

Vad ingår i vårt residens?
  • Tillgång till arbetsplats i nyuppförd ateljé, verkstad och logi på loftet i ateljén (sovplats för 1–2 personer)
  • En stillsam plats i naturen för arbete och tanke
  • Om du anländer till Orust med buss ingår transport till och från bussterminal till AiC
  • Tillgång till cykel
  • Badrum och tvättmaskin
  • Enklare kök för matlagning
  • Arvode
Ett projekt initierat av

Med stöd från