Residens 2023


November

September
Program 2023


18/11

Samtal – Relationella praktiker (GIBCA Extended)Panelsamtal med Delal Seker, Thomas Laurien och Alice Hultdin

30/9

Samtal – Relationella praktiker (GIBCA Extended)
Med residenskonstnär Alice Hultdin

9/9

Förfesten (GIBCA Extended)
Ett projekt initierat av

Med stöd från